Muhammadiyah Disaster Management Center

"Hadjatnya P.K.O itoe akan menolong kesengsaraan dengan memakai azas agama Islam dengan segala orang, tidak dengan membelah bangsa dan agamanja."

(KH. Ahmad Dahlan)

Artikel Terbaru